۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری
به تعداد 57 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع

شامل 5 فصل با موضوعات زیر:
- کلیات
- نوع شناسی و کارکرد کارآفرینان
- رویکرد چهارگانه به نطریه های کارآفرینی
- کارآفرینی رهیافت اقتصادی
- کارآفرینی رهیافت روان شناسی
- عوامل موقر بر ظهور کارآفرینی

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر