۱۳۹۶ شهریور ۹, پنجشنبه

۱۳۹۶ شهریور ۳, جمعه

جزوه تجارت الکترونیک استاد مددی نیا

جزوه تجارت الکترونیک استاد مددی نیا

به تعداد 102 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور ایام امتحانات

شامل مباحث زیر می باشد.
تجارت الکترونیکی :تعاریف و مفاهیم
چارچوب تجارت الکترونیکی ، طبقه بندي ها و محتوا
انقلاب دیجیتال و ظهور تجارت الکترونیکی
محیط تجاري براي به جریان انداختن تجارت الکترونیکی
مد لهاي تجارت الکترونیکی
مزایا و محدودیت هاي تجارت الکترونیکی
شبکه هاي مورد استفاده در تجارت الکترونیکی
شرکت هاي دیجیتال در مقایسه با شرکت هاي فیزیکی
بازارهاي الکترونیکی
انواع بازارهاي الکترونیکی: از فروشگاه ها تا پورتال ها
واسطه گري در تجارت الکترونیکی
خرده فروشی در تجارت الکترونیکی
بازاریابی اینترنتی وخرده فروشی الکترونیکی
مدل هاي کسب و کار خرده فروشی الکترونیکی
خدمات مسافرتی و گردشگري online
مطالبی در زمینه خرده فروشی الکترونیکی
رفتار مصرف کننده ، بررسی بازار و تبلیغات
فرآیند تصمیم گیري مصرف کننده
بازاریابی دوسویه ویک به یک ,صداقت و اعتماد در تجارت الکترونیکی
بازاریابی اینترنتی در B2B
بازارهاي مبادله B2B و سرویس های پشتیبانی
ساخت و یکپارچه سازي بازارهاي الکترونیکی و بازارهاي مبادله اي
خدمات پشتیبانی براي بازارهاي الکترونیکی و PRM
امنیت در تجارت الکترویکی
امنیت و مسائل بنیادي آن
ایمن سازي ارتباطات تجارت الکترنیکی
زیر ساخت کلید عمومی
کلیدهاي رمز گذاري عمومی- نامتقارن
امضاي دیجیتالی
لایه سوکت ایمنی
ایمن سازي شبکه هاي تجارت الکترو نیکی

جزوه تجارت الکترونیک استاد مددی نیا

مجموعه پاورپوینت درس حسابداری مدیریت سطح دکتری

مجموعه پاورپوینت درس حسابداری مدیریت سطح دکتری

ارائه دانشجویان دکتری درس حسابداری مدیریت استاد محترم جناب اقای دکتر محسنی ملکی

پاورپوینت ها شامل موضوعات زیر می باشد.
ارائه اول که توسط استاد محترم جناب اقای دکتر محسنی ارائه شد با موضوع کایزن:بهبود مستمر : 
ارائه اقای یزدانی با موضوع اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری 
ارائه سرکار خانم زهرا شیراسب با موضوع طرح ریزی و ارزشیابی موجودی ها 
ارائه آقای محمد رضا علوب با موضوع مفاهیم اصلی بودجه بندی
ارائه آقای محمد نوروزی با موضوع آشنایی با حسابداری مدیریت 
ارائه آقای فیروزنیا با موضوع انتخاب و اجرای استراتژی با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و کارت ارزیابی متوازن 
ارائه سرکار خانم برادران و آقای مدرسی با موضوع مدیریت کیفیت جامع
ارائه سرکار خانم عطائی و آقای اسماعیلی با موضوع برآورد هزینه
ارائه آقای حاج صادقی و آقای علیجانی با موضوع حسابداری منابع انسانی
ارائه آقای قدرتی زوارم و آقای رجبی با موضوع هزینه یابی هدف 

مجموعه پاورپوینت درس حسابداری مدیریت سطح دکتری