‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ تیر ۴, دوشنبه

جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ

جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ
مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امن
به تعداد 76 صفحه pdf
دست نویس دانشجو از مطالب کلاس
مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

اجزای کلی یک سیستم مخابرات دیجیتال
شمای کلی یک سیستم مخابراتی
شرایط توضیح اجزا
ویژگی های یک منبع اطلاعاتی گسسته
کدینگ کانال
روش ها و پارامترهای کدینگ کانال
امنیت مخابرات
تئوری اطلاعات
آنتروپی ها
روش های هافمن
سیگنالهای صوتی
lpc
فشرده سازهایس تصویر
رمزنگاری داده ها
محرمانگی
جانشینی و جایگشتی
انواع رمزها
سیستم های رمزنگاری ترکیبی
احراز هویت
تمامیت پیام
امضای دیجیتال
کدینگ برای کنترل خطا
تئوری شانون
رسم کیفیت
پدیده آستانه
کدهای بلوکی
روش دی کدینگ

جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ