‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات

جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات
به تعداد 59 صفحه pdf

شامل مباحث:
فصل اول 
آشنایی با حقوق بین الملل ارتباطات
تاریخچه حقوق ارتباطات
تقسیم بندی موضوعات حقوق ارتباطات
مهمارین موضوعات حقوق بین الملل ارتباطات

فصل دوم
تاریخچه آزادی اطلاعات
بررسی جریان آزاد اطلاعات
مقوله شکل گیری و تحول حقوق بین المللی ارتباطات
قلمرو حقوق بین المللی  ارتباطات
جایگاه یونسکو در عرصه ارتباطات بین الملل
اعلامیه یونسکو در مورد نقش وسایل ارتباطات جمعیدر روابط بین الملل

فصل سوم
امپریالیسم خبری
نقد و بررسی استعمار از منظر تاریخی
روند سلطه نظرات گرامشی
وضعیت جهانی نابرابری های ارتباطی
عهدنامه آمریکایی حقوق بشر 
انواع مذاکره و نتایج آن

فصل چهارم
خبرگزاری های بین المللی و حوزه فعالیت آنها
شبح وارگی رسانه ها در ارتباطات جهانی
مقوله حمایت از روزنامه نگاران در ماموریت های خطرناک
عبارت شرافت حرفه ای روزنامه نگاران در مبحث مقررات جهانی
روزنامه های زرد در عرصه ارتباطات

فصل پنجم
اتحادیه پست جهانی
آشنایی با تاریخچه سازمان ملل متحد
وظایف سازمان ملل متحد
ارکان سازمان ملل متحد

جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات