۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل
به تعداد 143 صفحه pdf
مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

سرفصلها
بیوفیزیک مولکولی
بیوفیزیک سلولی
بیوفیزیک پرتویی
میکروسکوپ الکترونیکی ، انواع و کاربرد انها
فرآیندهای ته نشینی ، کشش سطحی ، الکتروفورز

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل

خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری) دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری)
دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور
به تعداد 154 صفحه pdf

شامل سرفصل های :
- تقابل اقتصاد و فرهنگ
- اقتصاد فرهنگی ، تاریخچه و تئوری
- ارزش و دیدگاههای مربوطه
- کالاها و خدمات فرهنگی
- روش های ارزش گذاری کالاهای فرهنگی
- ارزش هایی که باید در هنرها به حساب آیند

خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری) دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

نظریه ھای جامعه شناسی ۲
رشته علوم اجتماعی
نام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی
271 صفحه اسلاید پی دی اف شده
فصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستی
فصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادین
فصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه
فصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری

نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی
بخش اول:  مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه
بخش دوم:  متون ادبی به تعداد 20 صفحه و بررسی شرح حال شعرا و همچنین آثار توضیح ابیات آنها
در مجموع 30 صفحه pdf

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان - انتشارات پیام نور

165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به pdf شده است.

عنایت فزمایید فایل pdf قابل ویرایش نمی باشد

مناسب اساتید و ارائه دانشجو - برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان

پاورپوینت معرفی استارت آپ ها

پاورپوینت معرفی استارت آپ ها

به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

*Google
*Yahoo!
*Apple
*Microsoft
*Facebook
*Twitter
عنایت فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.

پاورپوینت معرفی استارت آپ ها

جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون

جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون

به تعداد 15 فایل pdf برای پانزده جلسه کلاس درس

با کیفیت عالی مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی

جزوه جلسه اول : با موضوع stem cell به تعداد 10 صفحه pdf
جزوه جلسه دوم : با موضوع اریتروپویزیس و آنمی به تعداد 13 صفحه pdf
جزوه جلسه سوم : با موضوع آنمی به تعداد 11 صفحه pdf
جزوه جلسه چهارم و پنجم : با موضوع آنمی بیماریهای مزمن و آنمی همولیتیک به تعداد 12 صفحه pdf
جزوه جلسه ششم : با موضوع هموگلوبینوپاتی به تعداد 12 صفحه pdf
جزوه جلسه هفتم : با موضوع گلبولهای سفید به تعداد 4 صفحه pdf
جزوه جلسه هشتم : با موضوع اختلالات میلوپرولیفراتیو به تعداد 12 صفحه pdf
جزوه جلسه نهم : با موضوع لوسمی های حاد به تعداد 10 صفحه pdf
جزوه جلسه دهم : با موضوع لنفوم به تعداد 7 صفحه pdf
جزوه جلسه یازدهم : با موضوع اختلالات پلاسماسل به تعداد 14 صفحه pdf
جزوه جلسه دوازدهم : با موضوع اختلالات انعقادی به تعداد 10 صفحه pdf
جزوه جلسه سیزدهم : با موضوع ادامه اختلالات انعقادی به تعداد 13 صفحه pdf
جزوه جلسه چهاردهم : با موضوع ایمونوهماتولوژی به تعداد 8 صفحه pdf
جزوه جلسه پانزدهم : با موضوع هیپو پرولیفراتیو به تعداد 10 صفحه pdf

جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون

۱۳۹۶ بهمن ۵, پنجشنبه

جزوه اصول مهندسی سد

جزوه اصول مهندسی سد
به تعداد 35 صفحه pdf
مناسب مرور و جمع بندی ایام امتحانات

شامل مباحث زیر می باشد.
مقدمه
تاریخچه سد سازی در جهان
تاریخچه سد سازی در ایران
تقسیم بندی سدها از نظر کاربرد
تقسیم بندی سدها از نظر جنس مصالح مصرفی
محاسن و معایب سدهای خاکی و بتنی
تقسیم بندی سدها از نظر بزرگی
تاسیسات جانبی سدها
بارگذاری سدها
مطالعات اولیه محل سدها و ارزیابی ساختگاه
سدهای سنگریزه ای
طراحی و انتخاب مصالح
پوشش شیروانی
کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکی
انواع مصالح ژئوسنتتیک و کاربرد آنها
انواع ترک ها
ضریب ایمنی
روش های محاسباتی پایداری


پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری
شامل نباحث زیر می باشد
جزوه جلسه اول انگل شناسی ( کلیات انگل ها - موارد مورد بررسی انگل ها - آنتامبا هیستولیکا )
جزوه جلسه دوم انگل شناسی ( آنتامبا هیستولیکا )
جزوه جلسه سوم انگل شناسی ( ژیاردیا لاملبلیا و ترکوموناس واژینالیس)
جزوه جلسه چهارم انگل شناسی ( توکسوپلاسما گوندی)
جزوه جلسه پنجم انگل شناسی ( لیشمانیا ، تریپانوزومیازیس)

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری

خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زيمل

خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زيمل
به تعداد 36 صفحه pdf
مناسب اساتید و درس سمینار دانشجویان علوم اجتماعی
كتاب مقالاتي درباره ي دين گئورك زيمل در پنج بخش،يازده فصل و 315 صفحه ميباشد. خلاقيت،قطعه اي
بودن و تضاد سه ويژگي انسان در انديشه زيمل است.در نگاه زيمل انسان موجودي خلاق و مملو از تضادهاست.زيمل انسان را موجودي ميبيند كه دائما به دنبال فرافكني(عينيت بخشي درونيات)است و از اين طريق دنياي ممكن را ميسازد

خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زيمل

پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک - فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن

پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک
فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن
به تعداد 34 اسلاید ثابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان رشته حسابداری

محورهای اساسی مطرح شده در فصل 5
— رابطه بین داده ها(سیستم )حسابداری و ورشکستگی
پیش بینی ورشکستگی با استفاده از داده های حسابداری
— رابطه بین داده های حسابداری وریسک سهام
محاسبه بتا با استفاده از داده های حسابداری
— رابطه بین داده های حسابداری و ریسک اوراق قرضه

جزوه حقوق مدنی 3 - قواعد عمومي قراردادها- دکتر قاسم زاده

جزوه حقوق مدنی 3 - قواعد عمومي قراردادها- دکتر قاسم زاده
به تعداد 45 صفحه pdf

محور اصلي مباحث پيرامون ماده ١٨٣ تا ماده ٣٠٠ قانون مدني است ولي ساير مواد
قانوني مرتبط با موضوع هم مطالعه مي شود.
منابع درس:
١- قواعد عمومي قراردادها(دوره ٥ جلدي) دآتر ناصر آاتوزيان
٢- اعمال حقوقي دآتر ناصر آاتوزيان
٣- حقوق مدني دآتر سيد حسن امامي
٤- حقوق مدني ٣ دآتر مهدی شهيدی
٥- تشكيل قراردادها و تعهدات دآتر مهدي شهيدي
٦- سقوط تعهدات دآتر مهدي شهيدي
و .....
شيوه مطالعه درس حقوق مدني ٣ ( قواعد عمومي قراردادها ):
این درس بيش از آن که حفظی باشد جنبه فهمی و استدلالی دارد لذا مطالعه آن همراه با
موضوعات استنباطی است.

جزوه حقوق مدنی 3 - قواعد عمومي قراردادها- دکتر قاسم زاده

متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
ترجمه بهمن فروزنده
841 صفحه pdf
با کیفیت متوسط می باشد

متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

تقریرات درس جامعه شناسی جنایی - جامعه شناسی جرم

تقریرات درس جامعه شناسی جنایی - جامعه شناسی جرم
جزوه به تعداد 145 صفحه pdf  
مناسب اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سر فصل مباحث مطرح شده در این جزوه :
گفتار اول : چگونگی تولد جامعه شناسی جنایی
گفتار دوم : بنیانگذاران جامعه شناسی جنایی
گفتار سوم : نظریات فرهنگ محور
گفتار چهارم : نظزیه های فشار - strain theories
گفتار پنجم : نظریه های خرد محور
گفتار ششم : جرم شناسی های واکنش اجتماعی
گفتار هفتم : جهت گیری های امروزین حقوق کیفری

تقریرات درس جامعه شناسی جنایی - جامعه شناسی جرم

۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی
به تعداد 35 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان فنی و مهندسی 

طراحی فرآیند
انواع طراحی ها
مقایسه فرآیندهای مختلف
صنایع فرآینذهای شیمیایی
دو روش برای کنترل عملیات ساخت
عوامل زیر در انتخاب محل کارخانه بایذ در نظر گرفته شود
جانمایی کارخانه
انواع سرمایه گذاری
سزمایه گذاری ثابت تولیدی
سزمایه گذاری ثابت غیز تولیدی
دسته بندی موارد سزمایه گذاری ثابت در یک فزآیند شیمیایی
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم به چه معنا است
شاخص
چنذ نمونه تخمین هزینه ها
هزینه های تولید
هزینه های عمومی
بهره
انواع بهره
نرخ بهره
انواع بهره ی ساده
معادلات اساسی برای مرکب کردن بهره ی پیوسته
ارسش کنونی
کاربزد مقزری ها
تعیین هشینه ی سزمایه گذاری شده
بیمه و مالیات
مالیات
انواع مالیات
بیمه
انواع بیمه
استهلاک
انواع استهلاک
ارزش قیمت اسقاطی
ارزش فعلی
ارزش دفتری یا هسینه ی مستهلک شده
ارزش بازار
ارزش جایگزینی
انواع روش تعیین استهلاک

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی

جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها - استاد آقای دکتر امیر رستمی

جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها - استاد آقای دکتر امیر رستمی 
به تعداد 66 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی صنایع پلیمر

مقدمه ای بر آلیاژهای پلیمری
ترمودینامیک آلیاژهای پلیمری
روش های بهبود سازگاری
روش ارزیابی درجه سازگاری 

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم
به تعداد 32 صفحه pdf 
مناسب اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی

پیشگفتار
مقدمه
درباره امیل دورکیم
نگاه کلی به این اثر
تعریف پدیده دینی و دین
دریافت های اصلی دین بنیانی - جان پرستی
دریافت های اصلی دین بنیانی - طبیعت پرستی
توتم پرستی به عنوان دین بنیانی
باورهای توتمی به معنای خاص کلمه
خواستگاه باورها
مفهوم کلی روان
مفهوم کلی اوراح و خدایان
آیین عبادی منفی و کارکردهای آن مناسک زاهدانه
کیش عبادی مثبت
مناسک کفاره پرداز و ابهام موجود در مفهوم کلی لاهوت
نتیجه گیری

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم

حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر
Optical Fiber Communications by Gerd Keiser - 3rd Edition
به تعداد 116 صفحه pdf -
توجه فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.

حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر

پاورپوینت جمعيت و رشد اقتصادی

پاورپوینت جمعيت و رشد اقتصادی
به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت

تعریف فلسفه علم
مقدمه
مدل كلاسيك ها درمورد جمعيت و علوم اقتصادي
تئوري هاي مدرن راجع به جمعيت و رشد اقتصادي
مقايسه مدل هاي رابطه رشد جمعيت و رشد اقتصادي
سخن آخر


۱۳۹۶ دی ۲۹, جمعه

پاورپوینت فنداسیون

پاورپوینت فنداسیون
به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فنی و مهندسی

شامل مباحث زیر می باشد.
تعریف فونداسیون و اهمیت آن
انواع فونداسیون ها
شالوده منفرد
چه موقعي مي توان از شالوده منفرد استفاده كرد؟
كلاف (شناژ)
چرا در سوله ها از شالوده منفرد استفاده مي شود؟
شالوده دو ستوني (مركب)
شالوده نواري
شالوده های شبکه ای
شالوده هاي گسترده
فونداسيون هاي عميق
شمع ها را مي توان به طرق مختلف دسته بندي نمود
بررسي شمع ها از منظر جنس مصالح
شمع هاي بتني
شمع هاي مركب
شمع هاي چوبي

پاورپوینت فنداسیون

پاورپوینت سقف کامپوزیت

پاورپوینت سقف کامپوزیت
به تعداد 10 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فنی و مهندسی

شامل مباحث زیر می باشد.
مقدمه
روش اجرای سقف کامپوزیت بر روی سازه‌های فولادی
قالب بندی
آرماتوربندی
قالب برداری
محاسن
نقاط ضعف احتمالی

پاورپوینت سقف کامپوزیت

۱۳۹۶ دی ۲۷, چهارشنبه

جزوه اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان
34 صفحه pdf
جمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم 

جزوه اقتصاد کلان

جزوه آناتومی اندام - بخش فوقانی

جزوه آناتومی اندام - بخش فوقانی
به تعداد 60 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی

شامل مباحث زیر می باشد.
کلیات استخوان
زوایای استخوان
استخوان بازو
کلیات شانه و کتف
عضله سراتوس آنتریور
فضاهای آگزیلا
شریان آگزیلاری
ورید آگزیلاری
شبکه بازویی
جنین شناسی
نحوه تشکیل شبکه
موقعیت قرار گیری شبکه نسبت به شریان آگزیلاری
شاخه های شبکه بازویی
کلیات ناحیه بازویی
فاسیای بازو
عضلات ناحیه بازو
عروق و اعصاب بازو
اعصاب ناحیه بازو
شاخه های جانبی عصب رادیال
کلیات ساعد
سطوح ساعد
استخوان بندی دست
حفره کوبیتال
کمپارتمان قدامی ساعد
فلکسور سطحی انگشت
گروه عمقی عضلات کمپارتمان قدامی ساعد
عضلات mp
روه عمقی عضلات کمپارتمان خلفی
نیام پشت انگشتی
عضلات بین استخوانی
شریان اولنار
فلکسور رتیناکولوم
عناصر عبوری از درون تونل کارپال
عناصر عبوری از جلوی فلکسور رتیناکولوم
کلیات اعصاب ساعد و دست
وریدهای سطحی اندام فوقانی

و سایر مباحث مرتبط مطرح شده در بحث

جزوه آناتومی اندام - بخش فوقانی

جزوه کامل ساختمان داده ها

جزوه کامل ساختمان داده ها
به تعداد 90 صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب اساتید و مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات دانشجویان


فهرست مطالب .............................................................................. صفحه
کلاس ارایه ...................................................................................... 1
ساختمان چند جمله ای ............................................................................... 4
ماتریس ........................................................................................ 8
ماتریس خلوت ................................................................................ 8
نمایش ارایه در حافظه ...................................................................... 13
روش سطری.............................................................................. 13
لیست مرتب.............................................................................. 14
پشته ............................................................................................... 14
پیاده سازی پشته................................................................................. 15
شرایط پشته............................................................................. 15
عملیات روی پشته......................................................................... 15
صف ............................................................................................... 18
پیاده سازی صف.............................................................................. 18
شرایط صف........................................................................................... 18
عملیات روی صف ................................................................... 18
صف دارای n عنصر درون صف.................................................................... 19
صف حلقوی................................................................................. 19
شرایط صف حلقوی................................................................................ 20
درخت ................................................................................................ 23
نکات درخت ها ...................................................................................... 23
اصطلاحات مهم درخت ها....................................................................... 23
درخت دودویی ......................................................................................... 24
تفاوت درخت دودویی با درخت عمومی................................................................ 24
نکات درخت دودویی ................................................................................. 25
درخت دودویی پر ....................................................................................... 25
شماره گذ اری درخت دودویی ................................................................................. 25
نکات درخت دودویی کامل ................................................................................... 25
درخت دودویی کا مل ........................................................................................ 26
نمایش درخت کامل به عمق k........................................................................... 26
تبدیل درخت عمومی به دودویی ................................................................... 29
فهرست مطالب ......................................................................................... صفحه
مراحل تبدیل درخت عمومی به دودویی ........................................................... 29
پیمایش درخت دودویی ........................................................................... 30
پیمایش بازگشتی ................................................................................. 30
پیمایش VLR.......................................................................................... 31
پیمایش LVR........................................................................................ 31
پیمایشLRV............................................................................................. 31
نکات پیمایش درخت دودویی ............................................................................ 32
درخت جستجوی دودویی .......................................................................... 37
لیست پیوندی ................................................................................... 41
عملیات روی لیست پیوندی یک طرفه .............................................................. 41
نمایش لیست پیوندی با گره سر ................................................................ 42
ماتریس خلوت با لیست پیوندی ................................................................... 48
نمایش پیوندی درخت دودویی ...................................................................... 53
حذف گره از درخت جستجوی دودویی ................................................................ 55
درخت max............................................................................. 56
درخت min................................................................................... 56
درخت Heap............................................................................................... 56
اضافه کردن به درخت Heap.............................................................................. 57
حذف کردن از درخت min Heap................................................................. 59
نمایش درخت Heap.................................................................................... 60
گراف .......................................................................................................... 63
انواع گراف .................................................................................................... 63
گراف جهت دار ........................................................................................... 63
رئوس مجاور .........................................................................................64
زیر گراف ........................................................................................................64
مسیر ............................................................................................................ 65
درجه راس ....................................................................................................... 65
نمایش گراف .................................................................................................. 66
1. ماتریس مجاورتی ............................................................................. 66
نکات ماتریس مجاورتی ......................................................................................... 67
گراف Sparse.......................................................................................... 67
2. ماتریس مجاورتی .......................................................................... 67
نکات لیست مجاورتی ................................................................. 67
3. لیست مجاورتی چندگانه.................................................................. 69
انواع جستجو در گراف ............................................................. 72
نکات پیمایش گراف ........................................................................... 72
درخت پوشای بهینه ....................................................................... 74
درخت پوشای کمینه ........................................................................ 76
الگوریتم کراسل .................................................................. 76
گراف کمینه ....................................................................................... 77
مولفه ی کمینه ............................................................................... 77
تشخیس کمینه بودن گراف ..................................................... 78
کلاس های مفید ......................................................................... 78
مرتب سازی ................................................................................ 80
مرتب سازی ادغامی ......................................................................... 82

جزوه کامل ساختمان داده ها