‏نمایش پست‌ها با برچسب گزارش کارورزی در دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب گزارش کارورزی در دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ اسفند ۱۷, پنجشنبه

گزارش کارورزی در دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش

گزارش کارورزی در دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش
به تعداد 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
کلیات و تصریح
تعریف کارورزی
تعریف مدیریت
سازماندهی
اهم وظایف سازمانی کارشناسی دبیر خانه
مراحل کنترل نامه ها
کنترل مکاتبات
تعاریف،اصطلاحات،گردش مکاتبات
اسناد
ارزش اسناد برای دبیرخانه
تنوع پست سازمانی دبیر خانه
دفاتر اندیکاتور و اندکس
وسایل دبیرخانه
انواع قفسه ها
شرح وقایع
آشنایی با مکان
چارت سازمان
تحلیل مسائل اداری سازمان
جمع بندی
منابع وماخذ

گزارش کارورزی در دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش