‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (CAI). نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (CAI). نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آبان ۱۳, شنبه

جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (CAI)

جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (CAI)
به تعداد 11 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع مطالب

مباحث شامل عناوین زیر می باشد.
استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی چیست
تعریف محتوای الکترونیکی
سیستم چند رسانه ای
مزایای تولید محتوای الکترونیکی
انواع نرم افزار آموزشی
کلیات طراحی چند رسانه ای ها
اصول طراحی نرم افزارهای آموزشی چند رسانه ای ها
عناصر تشکیل دهندۀ برنامه های چند رسانه ای
انواع محتوای الکترونیکی
انواع کتابهای الکترونیکی
استانداردها و ملاکها در طراحی محتوای الکترونیکی
روش های مختلف برای طراحی
استانداردهای عناصر چند رسانه ای
مکاتب یادگیری و طراحی محتوای یادگیری الکترونیکی
پیشنهاد مکتب رفتارگرایی برای یادگیری الکترونیکی
پیشنهاد مکتب شناخت گرایان برای یادگیری الکترونیکی
پیشنهادهای دیدگاه ساخت گرایی برای یادگیری الکترونیکی
کاربرد روانشناسی رنگها در تولید محتوای الکترونیکی

جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (CAI)