‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب های مرجع درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت (دکتر صادقی راد). نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب های مرجع درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت (دکتر صادقی راد). نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

کتاب های مرجع درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت (دکتر صادقی راد)

کتاب های مرجع درس حضاظت پیشرفته در سیستم های قدرت (دکتر صادقی راد)

Network Protection and automation GUIDE 2005
به تعداد 500 صفحه pdf
protective relay principles anthony f.sleva
به تعداد 335 صفحه pdf
استاندارد NERC
به تعداد 195 صفحه pdf

لطفا توجه فرمایید تمامی کتابها به زبان اصلی می باشند.

کتاب های مرجع درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت (دکتر صادقی راد)