‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات

جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات
به تعداد 196 صفحه pdf

بخش اول : جنبه های کلی گیاه افزایی
مقدمه
ساختارهای افزایش و محیط کشت
بخش دوم : افزایش بدری
نمو بذر و هاگ
مبانی گزینش بذر
فنون تولید و بازار رسانی بذر
مبانی افزایش به وسیله بذر