‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس جرم شناسی - جرایم سازمان یافته. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس جرم شناسی - جرایم سازمان یافته. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۱۲, پنجشنبه

جزوه درس جرم شناسی - جرایم سازمان یافته

جزوه درس جرم شناسی - جرایم سازمان یافته
به تعداد 33 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان الهیات و حقوق

کلیات
جرم شناسی
شاخه های جرم شناسی کاربردی
ویژگی های جرم شناسی
گرایش های جرم شناسی
شاخه های جرم شناسی های واکنش اجتماعی
ویژگی های وضعی
ویژگی های حیات مجرمانه یا حرفه مجرمانه
نظریات راجع به بزهکار مزمن
طرز کار شناخت بزهکار مکرر
پیشگیری زود رس
جرم سازمان یافته
آمریکا و جرم سازمان یافته
ویژگی های جرایم سازمان یافته از نظر ساترلند
دیدگاه گسن در مورد جرایم سازمان یافته
چهار اصل مافیا
سایات داخلی و خارجی مافیا
بررسی کنوانسیون سازمان ملل علیه جرم سازمان یافته و فراملی - معاهده پالرمو

جزوه درس جرم شناسی - جرایم سازمان یافته