‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک - فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک - فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۵, پنجشنبه

پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک - فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن

پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک
فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن
به تعداد 34 اسلاید ثابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان رشته حسابداری

محورهای اساسی مطرح شده در فصل 5
— رابطه بین داده ها(سیستم )حسابداری و ورشکستگی
پیش بینی ورشکستگی با استفاده از داده های حسابداری
— رابطه بین داده های حسابداری وریسک سهام
محاسبه بتا با استفاده از داده های حسابداری
— رابطه بین داده های حسابداری و ریسک اوراق قرضه