‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه با عنوان ربات مسيرياب (هفت سنسور). نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پروژه با عنوان ربات مسيرياب (هفت سنسور). نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ فروردین ۵, یکشنبه

پروژه با عنوان ربات مسيرياب (هفت سنسور)

پروژه با عنوان ربات مسيرياب (هفت سنسور)
به تعداد 95 صفحه قابل ویرایش ورد

فهرست مطالب
عناوین شماره صفحه
 • مقدمه1
 • فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها) 2
 • 1-1- ربات 3
1-1-1- تعاریف ربات4
1-1-2- علم رباتیک 6
1-1-3- مزایای رباتها7
1-1-4- معایب رباتها7
 • 1-2- تاریخچه رباتها 8
 • 1-3- دسته بندی رباتها 12
1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن 12
1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا13
1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی13
 • 1-4- انواع رباتها 14
1-4-1- رباتهای متحرک 14
1-4-2- ربات همکار15
1-4-3- نانوبات16
 • 1-5- طبقه بندی رباتها 18
1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد 18
1-5-1-1- رباتهای صنعتی18
1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی 18
1-5-1-3- رباتهای نظامی 18
1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل 19 1-5-2-1- نسل اول 19
1-5-2-2- نسل دوم 19
1-5-2-3- نسل سوم 20
1-5-2-4- نسل چهارم21
 1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها 23
1-5-3-1- سیستمهای الکتریکی 23
1-5-3-2- موتورهای DC23
1-5-3-3- موتورهای AC24
 • فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها) 25
 • 2-1- کاربرد رباتها 26
2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر 26
2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات27
2-1-3- ربات تعقیب خط 28
2-1-4- ربات حس کننده تماس29
2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما30
2-1-6- ربات پذیرش 31
 • 2-2- اجزاء اصلی یک ربات 32
2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر32
2-2-2- سنسورها 34
2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس34
2-2-2-2- سنسورهای القائی35
2-2-3- کنترلر 39
2-2-4- واحد تبدیل توان 41
2-2-4-1- موتور 41
2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها 42
2-2-5- محرک مفاصل 44
 • فصل سوم (ربات مسیریاب) 45
 • 3-1- ربات مسیریاب 46
3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور 47
3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب 49
3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب50
3-1-4- مدار ربات مسیر یاب52
3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب53
3-1-6- شکل ربات مسیر یاب 7 سنسور 57
 • منابع و ماخذ58

مقدمه :
اتوماسيون در بخشهاي مختلف صنعت و كارهاي توليدي در چند دهه اخير ظهور پيدا كرده است و روز به روز نيز در حال توسعه مي باشد. بيش از چند دهه از ظهور كارخانجات كاملاً مكانيزه كه در آنها تمامي پروسه ها اتوماتيك بوده و نيروي انساني در آن نقش اجرائي ندارد، نمي گذرد. اما در چند ساله اخير شاهد بوجود آمدن كارخانجات مكانيزه اي بوده ايم كه طراحي، ساخت و نحوه كار آنها واقعاً حيرت انگيز است. ايده و دانش كنترل اتوماتيك و استفاده از سيستمهاي مكانيزه در كارخانجات به جنگ جهاني دوم مي رسد. ما تحولات عظيم و چشمگير آن در سالهاي اخير بوقوع پيوسته است.
رُبات یا روبوت وسیله‌ای مکانیکی جهت انجام وظایف مختلف است. یک ماشین که می‌تواند برای عمل به دستورات مختلف برنامه‌ریزی گردد و یا یک سری اعمال ویژه انجام دهد. مخصوصا آن دسته از کارها که فراتر از حد توانایی‌های طبیعی بشر باشند. این ماشینهای مکانیکی برای بهتر به انجام رساندن اعمالی از قبیل احساس کردن درک نمودن و جابجایی اشیا یا اعمال تکراری شبیه جوشکاری تولید می‌شوند.