‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوء ارتباط ميكروب با ميزبان و فلور طبيعي. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوء ارتباط ميكروب با ميزبان و فلور طبيعي. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

جزوء ارتباط ميكروب با ميزبان و فلور طبيعي

جزوء ارتباط ميكروب با ميزبان و فلور طبيعي
به تعداد 18 اسلاید که pdf شده
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و همچنین جمع بندی . مر.ر سریع ایام امتحانات

رابطه میکروبها با یکدیگر
مکانهای طبیعیمیرو ارگانیسم ها
normal florae

جزوء ارتباط ميكروب با ميزبان و فلور طبيعي