‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب آزمایشگاه ژنتیک. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب آزمایشگاه ژنتیک. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

کتاب آزمایشگاه ژنتیک

کتاب آزمایشگاه ژنتیک
به تعداد 110 صفحه pdf
مناسب اساتید و مرور و جمع بندی ایام امتحانات دانشجو 

فهرست مطالب
- تجزیه و تحلیل شجره نامه های ژنتیکی
- الگوهای اثر انگشت
- کروماتین جنسی
- کروموزوم پلی تن
P.T.C - تشخیص حس چشایی با ماده
- سیستم ترشحی- غیر ترشحی
- تعیین گروه های خونی
- مگس سرکه
- تقسیم میتوز
- تقسیم میوز