‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت اصول حفاری و اجرای انواع سازه های نگهبان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت اصول حفاری و اجرای انواع سازه های نگهبان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ شهریور ۳۱, جمعه

پاورپوینت اصول حفاری و اجرای انواع سازه های نگهبان

پاورپوینت اصول حفاری و اجرای انواع سازه های نگهبان


در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های (surcharge) احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و ... باشند. به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان (retaining structures;support systems) می گویند.

اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان عبارتند از : حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود ، حفظ اموال خارج و داخل گود و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار.