۱۳۹۸ مرداد ۹, چهارشنبه

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

به تعداد 107 صفحه pdf و در سطح کارشناسی نوشته شده است.

چکیده
مقدمه
فلزات سنگین و مضر برای انسان
منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین
کادمیوم
نیکل
وانادیوم
روی
سرب و دیگر فلزات سمی
فلزات سنگین
جذب سطحی
تعادل جذب سطحی
عوامل موثر بر سرعت جذب سطحی
ترمودینامیک جذب سطحی
سیستم های جذب سطحی
سیستم غیرپیوسته
سیستم بستر ثابت
بستر ضربه زده
بستر سیال شده
جاذب ها
جاذب های معدنی
جاذب های آلی
بیوجاذب ها
یافته ها
حذف فلزات سنگین از محیط آبی توسط جذب سطحی بر روی
پوست موز اصلاح شده
آماده سازی مواد
روش اصلاح جاذب
آزمایشات جذب
مدل های جذب
یافته ها
اثر PH در میزان جذب
بررسی تاثیر دوز جاذب
ایزوترم های جذب
بحث
دستاورد
حدف فلزات سنگین از پساب های صنعتی به وسیله ضایـعات
روده گوسفند
مواد و روش ها
روش کار
مطالعه اثر زمان
مطالعه اثر PH
محاسبات مربوط به ایزوترم
نتایج و بحث
اثر PH
تاثیر مقدار جاذب
و …
با پیشرفت تمدن بشری , توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند به طوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدار مانند مواد شیمیایی , نمک ها , فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو عوامل ایجاد بیماری هایی است که تأثیرات ناسازگاری بر روی رشد و سلامت جانوران و انسان ها را دارد. انتشار فلزات سنگین در محیط زیست به سبب صنعتی شدن و گسترش شهر نشینی مشکلات بزرگی در سراسر جهان به همراه داشته است و همچنین افزایش آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین سبب نگرانی های بسیار جدی به دلیل خصوصیات سرطان زایی , تجزیه ناپذیری و تجمع بیولوژیکی آنها شده است. جذب فلزات سنگین از پساب های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی محسوب می شود. تاکنون روشهای مختلفی برای جذب این فلزات مورد توجه قرار گرفته است که استفاده از جاذب های زیستی از جمله این روش ها به شمار می رود. این امر به دلیل اقتصادی بودن , دستیابی راحت و منطبق با استاندارد های زیست محیطی است. در این مطالعه اساس عملکرد , مزایا و معایب روش های مختلف جذب فــــلزات سنگین مقایسه می شود.

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

جزوه حقوق تجارت 4

جزوه حقوق تجارت 4

ورشکستگی

دکتر فخاری

91 صفحه pdf

منظم و با فهرست

مناسب مطالعه و آمادگی امتحان


جزوه حقوق تجارت 4

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی
به تعداد 8 جلسه مباحث کلاس که پاورپوینت تبدیل به pdf شده
مناسب اساتید و دانشجویان جغرافیا و علوم زمین

What is geomorphology
لندفرم ها
تخریب و هوازدگی
سنگ ها از نظر پیکر شناسی
چینه بندی
فرآیند های حمل بر سطح دامنه ها
مباحث مرتبط با هرز آبهای اولیه
فرآیند حمل
مئاندر
مباحث مرتبط با سنگ
فرآیند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده
اشکال مهم تراکمی آبهای جاری
مخروط افکنه ها
پادگانه ها
نیمرخ تعادلی طولی بستر
زئومورفولوژی یخچال ها
فرسایش بادی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین

کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین
بی‌گمان رایانه در چند دهه کنونی از عوامل اصلی و کلیدی پیشرفت شناخته شده است. گردش درست امور، سرعت (تندی) در کارها و روش‌های اداری، بهره‌وری و خدمات عمومی، دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها همه از مزایای رایانه‌هاست. امروزه سازمان‌ها جهت پردازش کارهایی چون نگهداری و به ‌روز رسانی حساب‌ها و دارایی‌های خود، راهشان را به سوی استفاده از رایانه‌ها باز نموده‌اند. کاربردهایی چون لوازم خانگی،‌ خودروها، هواپیماها و ابزار صنعتی، دستگاه‌های الکتریکی، کنترل انتقال نیرو و خطوط کارخانه‌ها و گیرنده ماهواره توسط رایانه سرویس‌دهی می‌شوند. همزمان با پیشرفت و سازماندهی سازمان‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، کشاورزی، صنعتی و … خدمات رایانه‌ای هر روز نفوذ خود را در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان نیز نشان می‌دهند. ولی دیگر رایانه‌های دومنطقی صفر و یک جوابگوی نیازهای بشر نیست و باید سیستم‌هایی ساخت که به به شیوه‌های چندمقداری تفکر و تعلم انسان نزدیک باشد و ابهام و عدم قطعیت را هم شامل شود. در این راستا منطق جدیدی به نام منطق فازی توسط پروفسور لطفی‌زاده معرفی شد و از آن پس انبوه مقالات برای پیاده سازی این منطق در سیستم‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های موجود، ارائه شد. هدف ما در این پژوهش هم بررسی جامعی پیرامون این مبحث و کاربردهای آن در یادگیری ماشین است. لذا پس از بیان تعاریف و تاریخچه و انواع روش‌های منطق فازی و یادگیری ماشین، مروری بر مقالات معتبر و جدید ارائه شده در این زمینه داشته و ایده‌های جدیدی که داده شده است را خواهیم گفت.

کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین

پاورپوینت جنگ نرم

پاورپوینت جنگ نرم
مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله
به تعداد 24 اسلاید قابل میرایش
مناسب اساتید و رائه دانشجویان

فهرست مطالب
تعریف جنگ نرم
اهمیت جنگ نرم
ابزارهاي جنگ نرم
شگردهاي جنگ نرم
راه‌هاي مقابله با جنگ نرم
عدم کارايي جنگ سخت عليه ايران

پاورپوینت جنگ نرم

جزوه کامل حسابداری مالیاتی

جزوه کامل حسابداری مالیاتی
جزوه دانش مالیاتی
به تعداد 110 صفحه pdf
مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

آنچه خواهید خواهد
بخش 1 جزوه دانش مالیاتی
بخش 2 چند پرسش و سوال
بخش 3 سوالات چهار جوابی
بخش 4 مسائل حل شده
بخش 5 مسائلی برای حل در کلاس

جزوه کامل حسابداری مالیاتی

جزوه کامل بررسی شعر معلقه

جزوه کامل بررسی شعر معلقه
جزوه اول بررسی شعر معلقه زهیر ابن ابی سلمی به تعداد 14 صفحه pdf
جزوه دوم بررسی شعر معلقه لبید ابن ابی ربیعه به تعداد 8 صفحه pdf
جزوه سوم بررسی شعر معلقه حارث ابن حلزه یشکری به تعداد 4 صفحه pdf
جزوه چهارمبررسی شعر معلقه امروء القیس به تعداد 26 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب سطح ارشد و دکتری

جزوه کامل بررسی شعر معلقه