۱۴۰۰ خرداد ۱۰, دوشنبه

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ساده ساز قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

به تعداد 30 صفحه pdf بسیار مفید

مناسب اساتید و دانشجویان و داوطلبین آزمون های حقوقی

فهرست:

جدول کاهش یا تبدیل مجازاتهای حبس تعزیری

تکلیف دادگاه در ذکر علت صدور حکم، در مجازات حبس با بیش از حداقل مجازات

تبدیل حبس ابد به حبس درجه 1

اعمال مجازاتهای تکمیلی در کلیه جرایم تعزیری

تعدیل مجازات نقدی طبق نرخ تورّم

تخفیف مجازات

امکان تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت

اعمال نظام نیمه آزادی برای حبسهای تعزیری درجه 2 ، 3 و 4

اعمال نظارت الکترونیکی در حبسهای تعزیری درجه 2 ، 3 و 4

تعدد جرایم عمدی

جرایم قابل گذشت

تعدد مادی جرایم تعزیری

تکرار جرم در جرایم تعزیری

اعمال مقررات تخفیف در تکرار جرم

الحاق متن به ماده ۷۲۸ق.م.ا


قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پاورپوینت اقلیم شناسی آماری Statistical climatology

 پاورپوینت اقلیم شناسی آماری Statistical climatology

به تعداد 43 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد و دکتری

 

شامل مباحث :

تعریف آمار (statistic)

تقسیمات دانش آمار

آمار توصیفی
(deccriptive statisticss)

آمار استنباطی یا تحلیلی
(Inferential Statisticss)

آمارپارامتری
(Parametric Statisticss)

آمار ناپارمتری
(Non – Parametric Statisticss)

آمار یک متغیره
(Univariate statisticss)

آمار چند متغیره
(Multivariate Statisticss)

آمار چند متغیره

اقلیم

اقلیم شناسی آماری
(Statistical climatologyy)

مهم ترین رویکردهای اقلیم شناسی آماری

یک مثال ساده اقلیمی

انواع متغیرهای اقلیمی

انواع متغیرهای ارتباطی

منابع اطلاعات و داده های اقلیمی

نمایش مشاهدات و متغیرها اقلیمی

 

پاورپوینت اقلیم شناسی آماری Statistical climatology

جزوه قواعد فقه مدنی

 

جزوه قواعد فقه مدنی

به تعداد 80 صفحه pdf

بر اساس سر فصل های دانشگاه آزاد

مناسب اساتید و جمع بندی ایام امتحانات

 

فهرست:

کلیات

قاعده اتلاف

قاعده احسان

قاعده صحت

قاعده اید

قاعده ضمان ید ( علی الید)

قاعده لاضرر

قاعده بینه

قاعده لزوم عقد

پاورپوینت اقلیم شناسی آماری Statistical climatology

 

پاورپوینت اقلیم شناسی آماری Statistical climatology

به تعداد 43 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد و دکتری

 

شامل مباحث :

تعریف آمار (statistic)

تقسیمات دانش آمار

آمار توصیفی
(deccriptive statisticss)

آمار استنباطی یا تحلیلی
(Inferential Statisticss)

آمارپارامتری
(Parametric Statisticss)

آمار ناپارمتری
(Non – Parametric Statisticss)

آمار یک متغیره
(Univariate statisticss)

آمار چند متغیره
(Multivariate Statisticss)

آمار چند متغیره

اقلیم

اقلیم شناسی آماری
(Statistical climatologyy)

مهم ترین رویکردهای اقلیم شناسی آماری

یک مثال ساده اقلیمی

انواع متغیرهای اقلیمی

انواع متغیرهای ارتباطی

منابع اطلاعات و داده های اقلیمی

نمایش مشاهدات و متغیرها اقلیمی


پاورپوینت اقلیم شناسی آماری Statistical climatology

جزوه دستنویس سیستم های اتکاپذیر

 

جزوه دستنویس سیستم های اتکاپذیر

به تعداد 38 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات دانشجویان

 

ویژگی های سیستم اتکا پذیر

ارزیابی پارامترها

تحمل پذیری اشکال

منحنی طول عمر یک سیستم

افزایش طول عمر یک سیستم نرم افزاری

ویژگی های اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری

پاسخ های یک سیستم به اشکال

پوشش اشکال

سه روش طراحی سیستم

افزونگی اطلاعات

کدینگ و انواع کدینگ

همینگ

روش های تشخیص و اصلاح خطا

تفائت بین پرتیی زوج و فرد

روش CRC

چند نکته در مورد مولد

۱۳۹۹ دی ۱۹, جمعه

ترجمه صفحات مهم کیف تکتب بحثا اءو رساله

 ترجمه صفحات مهم کیف تکتب بحثا اءو رساله

به تعداد 33 صفحه pdf

فهرست:

 

ما الرساله

دعائم الرساله الناجحه

بین الماجستیر و الدکتوراه

شخصیت الباحث

الاستاد المشرف

اختیار موضوع الرساله

تغییر الموضوع

تبویب الرساله تبویا اولیا

اعداد البطاقات

اعداد المراجع

کتابه الرسائل

القواعد و الاسلوب

الکلمات

الجمل

الاسلوب

محتویات الرساله

النتائج التوصیات

ملخص الرساله

مصادر الرساله


ترجمه صفحات مهم کیف تکتب بحثا اءو رساله

پاورپوینت ترمودینامیک آماری

 پاورپوینت ترمودینامیک آماری

بر اساس کتاب D. A. Mc Quarrie

مترجم دکتر پارسافر

به تعداد 204 اسلاید قابل ویرایش

 

فصل اول : مقدمه و یادآوری

فصل دوم : مجموعه بندادی (کانونی)

فصل سوم : سایر مجموعه ها و افت وخیزها

فصل چهارم : آمار بولتسمان، فرمی – دیراک و بوز اینشتاین

فصل پنجم : گاز ایده ال تک اتمی

فصل ششم : گاز دواتمی ایده ال

فصل هفتم : مکانیک آماری کلاسیک

فصل هشتم : گاز چند اتمی ایده ال

فصل نهم : تعادل شیمیایی


پاورپوینت ترمودینامیک آماری