‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه نهایی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه نهایی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

جزوه نهایی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری

جزوه نهایی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری
به تعداد 80 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی شهرسازی

جزوه با مباحث زیر شروع می شود:
طبقه بندی راههای شهری
دسترسی و تنظیم آن
سرعت / ترافیک / ظزفیت
وسیله نقلیه تیپ طراحی
عوامل فیزیکی : سرعت و فاصله پیاده روی - ایمنی پیاده ها - کارهای مشترک
تصمیم گیری طبقه بندی راهها
.
.
جزوه در نهایت با مباحث زیر به اتمام میرسد:
شیب و انواع خط ها
میانه - جدول - شانه
شیروانیها و سیستم های تخلیه آب
پارکینک ( اهمیت پارکینگ - انواع پارکینگ و.. )