‏نمایش پست‌ها با برچسب دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن). نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن). نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)

دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)
به تعداد 204 صفحه pdf
این فایل از فصل 14الی 21 را دربر دارد و سعی شده است تمامی مسائل را بطور کامل حل شود.

مکانيک شاره ها
دما و گرما
خواص گرمائي ماده
قانون اول ترمودینامیک
قانون دوم ترمودینامیک
امواج مکانيکی
تداخل امواج و مد بهنجار
صوت و شنوائی

دانلود حل المسائل فیزیک حرارت (هیویانگ-راجر فریدمن)