‏نمایش پست‌ها با برچسب فایل کامل کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی - انتشارات پیام نور. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب فایل کامل کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی - انتشارات پیام نور. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۲۰, جمعه

فایل کامل کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی - انتشارات پیام نور

فایل کامل کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی - انتشارات پیام نور
به تعداد 331 صفحه pdf - اسکن کامل کتاب با کیفیت عالی

مفاهیم کلیدی سیستم های اطلاعاتی
اثرات سیستم های اطلاعاتی بر سازمان
سخت افزار و نرم افزار رایانه
ارتباطات از راه دور و شبکه
پایگاه داده ها
سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم
سیستم های اطلاعاتی وظیفه ای
سیستم های اطلاعاتی راهبردی
سیستم های مدیریت دانش
سیستم های کسب و کار الکترونیکی
ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی
چالش های مدیریت سیستم های اطلاعاتی

فایل کامل کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی - انتشارات پیام نور