‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

به تعداد 56 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و جامع آمادگی امتحانات

شامل سرفصل های زیر می باشد.

- مفهوم شهر و شهر سازی

- تحولات شهر نشینی

- تحولات شهرسازی

- برنامه ریزی و انواع آن

- روش مطالعه وضع موجود

- ارائه طرح ها و راه حل ها

- الگوی برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری

- ضوابط توسعه زمین و تاسیسات زیر بنایی

- تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی

- نواحی مسکونی

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه