‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۵, پنجشنبه

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری
شامل نباحث زیر می باشد
جزوه جلسه اول انگل شناسی ( کلیات انگل ها - موارد مورد بررسی انگل ها - آنتامبا هیستولیکا )
جزوه جلسه دوم انگل شناسی ( آنتامبا هیستولیکا )
جزوه جلسه سوم انگل شناسی ( ژیاردیا لاملبلیا و ترکوموناس واژینالیس)
جزوه جلسه چهارم انگل شناسی ( توکسوپلاسما گوندی)
جزوه جلسه پنجم انگل شناسی ( لیشمانیا ، تریپانوزومیازیس)

پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری