‏نمایش پست‌ها با برچسب حل المسائل ترمودینامیک پیشرفته. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حل المسائل ترمودینامیک پیشرفته. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

حل المسائل ترمودینامیک پیشرفته

حل المسائل ترمودینامیک پیشرفته
به تعداد 195 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان ارشد مکانیک

Solutions Manual to Accompany 
Molecular Thermodynamics of FluidPhase Equilibria 
Third Edition
John M. Prausnitz 
Rüdiger N. Lichtenthaler 
Edmundo Gomes de Azevedo

Preface i 
Solutions to Problems Chapter 2 1
Solutions to Problems Chapter 3 17
Solutions to Problems Chapter 4 29
Solutions to Problems Chapter 5 49
Solutions to Problems Chapter 6 81
Solutions to Problems Chapter 7 107
Solutions to Problems Chapter 8 121
Solutions to Problems Chapter 9 133
Solutions to Problems Chapter 10 153
Solutions to Problems Chapter 11 165
Solutions to Problems Chapter 12 177