پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO
به تعداد 31 اسلاید پاورپوینت بعلاوه چک لیست 21 صفحه ای در قالب ورد
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO