‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه

خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم

خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم
به تعداد 14 صفحه pdf
شامل مباحث:
واقعه اجتماعی چیست
قواعد مشاهده وقایع اجتماعی
قواعد تشخیص وقایع بهنجار از نابهنجار یا مرضی
قواعد تشکیل انواع اجتماعی
قواعد تبیین وقایع اجتماعی
قواعد حجت آوری
نتیجه گیری