‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی 
قابل استفاده اساتید و دانشجویان مهندسی ساختمان
کنفرانس - جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

به تعداد  13 فایل pdf با موضوعات زیر :
نقشه كشي و نقشه خواني مهندسي 1 - به تعداد 45 صفحه
ارتباط بين تصاوير و كاربرد آن - به تعداد 45 صفحه
رسم شش تصوير، ارتباط بين تصاوير - به تعداد 33 صفحه
مراحل ترسيم تصاوير يك جسم، مجهو ل يابي - به تعداد 43 صفحه
آناليز حجم - به تعداد 39 صفحه
آناليز سطح - به تعداد 71 صفحه
تصوير مجسم - به تعداد 62 صفحه
تصوير مجسم ديمتريك قائم و مایل - به تعداد 33 صفحه
برش - به تعداد 45 صفحه
ادامه برش - به تعداد 57 صفحه
ترسيم پيچ و مهره - به تعداد 78 صفحه
انداز هنويسي - به تعداد 59 صفحه
صافي سطوح، تلرانس و سيستم انطباق - به تعداد 66 صفحه

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی