‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ مرداد ۲۵, پنجشنبه

خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده

خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده

شامل 39 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و آمادگی امتحان پایان ترم

شامل مباحث زیر می باشد.

مقدمه: تكثر نظري در روابط بين الملل

فصل اول: ليبراليسم

فصل دوم: واقع گرايي و تحولات آن

فصل سوم: مکتبانگلیسی

فصل چهارم: نظریه نظام جهانی‌

فصل پنجم: نظریه انتقادی

فصل ششم: پسا تجدد گرایی

فصل هفتم : فيمينيسم

فصل هشتم : سازه‌انگاري

خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده

خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده
شامل 39 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و آمادگی امتحان پایان ترم

شامل مباحث زیر می باشد.
مقدمه: تكثر نظري در روابط بين الملل

فصل اول: ليبراليسم
فصل دوم: واقع گرايي و تحولات آن
فصل سوم: مکتبانگلیسی
فصل چهارم: نظریه نظام جهانی‌
فصل پنجم: نظریه انتقادی
فصل ششم: پسا تجدد گرایی
فصل هفتم : فيمينيسم
فصل هشتم : سازه‌انگاري

خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده