‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب از شار تا شهر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب از شار تا شهر. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

خلاصه کتاب از شار تا شهر

خلاصه کتاب از شار تا شهر
به تعداد 74 صفجه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی شهر سازی

جزوه با مباحث زیر شروع میشود:
ضزوزت و لزوم مطالعه تاریخ شهرنشینی
عوامل تعیین کننده وضعیت شهر
تقسیم بندی دوره های مختلف شهر سازی در ایران
ویژگیهای عمومی سرزمین ایران

و در نهایت با مباحث زیر به اتمام میرسد:

آغاز فعالیت های شهر سازی طرحهای جامع 1345
تغییرات شهر سازی در دوره معاصر
تمرکز گرایی و ایجاد شهرهای بزرگ
تحولات برناممه ریزی شهری / شهر های جدید
الگوی پیشنهادی برای جایگزینی طرحهای جامع برنامه ریزی راهبردی

خلاصه کتاب از شار تا شهر