۱۳۹۷ تیر ۴, دوشنبه

کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور

اسکن کامل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها
ارنست کوه-چارلز دسور
ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد برتر دانشگاه تهران
به تعداد 550 صفحه pdf

کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر