۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی


جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد.

+. آزمایش برش مستقیم
+. آزمایش دانه بندی خاک
+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل
+. آزمایش هم ارز ماسه ای
+. آزمایش هیدرومتری
+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا
+. آزمایش نفوذ پذیری
+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها
+. آزمایش تحکیم
+. آزمایش تک محوری (محصور)
+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد
+. جدول تصحیح درجه حرارت


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر