۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی
به تعداد 8 صفحه قابل ویرایش ورد
مناسب دانشجویان گروه پزشکی

فارماکولوژی
اجزا یک شناسنامه دارویی
 مورد مصرف و منع مصرف 
چهار منشاء عمده مشتق داروهای طبی
تقسیم بندی داروها بر اساس گروههای خطر
تقسیمات دستگاه عصبی
اشکال دارویی
اثرات تداخلی گیرنده-دارو
لیست داروهای پیش بیمارستانی 
بصورت جدول

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر