۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
به تعداد 187 صفحه pdf

کلیات
ادبیات تحقیق
- بخش اول بازار سرمایه ایران
- شرح مطالعات خارجی انجام شده
جمع آوری اطلاعات و محاسبه نرخ های بازده
روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های آماری و پردازش آن ( آزمون فرضیه ها )
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر