۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

مجموعه ارائه های کلاسی درس قوانین حاکم بر پروژه

مجموعه ارائه های کلاسی درس قوانین حاکم بر پروژه
مناسب اساتید و دانشجویان رشته مهندسی - مدیریت پروژه

جلسه اول : معرفی - به تعداد 16 صفحه pdf -
جلسه دوم : کلیات قوانین و معرفی قانون کار - به تعداد 26 صفحه pdf -
جلسه سوم : مروری بر قانون کار و آیین نامه های آن - به تعداد 87 صفحه pdf -
جلسه چهارم : آشنایی با بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور - به تعداد 54 صفحه pdf -
جلسه پنجم : آشنایی با بیمه - قانون تامین اجتماعی و حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری -- به تعداد 37 صفحه pdf -
جلسه ششم : آشنایی با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - به تعداد 66 صفحه pdf -
جلسه هفتم : مباحث ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - به تعداد 43 صفحه pdf -
جلسه هشتم : مجموعه شیوه نامه های تدوین شده در راستای آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ماده 33 این قانون - به تعداد 21 صفحه pdf -
جلسه نهم : بررسی نظام فنی و اجرایی کشور - به تعداد 16 صفحه pdf -
جلسه دهم : موضوعات پایانی - به تعداد 38 صفحه pdf -

مجموعه ارائه های کلاسی درس قوانین حاکم بر پروژه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر