۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی

تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی
دانشجویان مجازی دانشگاه شهید بهشتی
106 صفحه pdf
مناسب مرور سریع و جمع بندی امتحانات ترم

تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر