۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

فصل اول : درسهایی از تاریخ بازار سرمایه به تعداد 7 صفحه pdf
فصل دوم : بازده ، ریسک و خط اوراق بهادار بازار به تعداد 8 صفحه pdf
فصل سوم : نرخهای بهره و ارزیابی اوراق قرضه به تعداد 8 صفحه pdf
فصل چهارم : ارزیابی سهام به تعداد 5 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع

خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر