۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی

دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی
Cyclic Development of Sedimentary Basins, Volume 57 (Developments in Sedimentology) free download
به تعداد 530 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی

Jannes M. Mabesoone and Virg Inio H. Neumann
series editor : A.J. van L oon

پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقي عدالتي

پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقي عدالتي
به تعداد 188 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و دانشجویان مجموعه جغرافیا و رشته های مرتبط

کلیات
چگونگی تولد جهان
زمین در فضا
خورشید
سیارات و سایر اعضای منظومه شمسی
زمین و ماه
قوانین حرکت و گرفتی ها
زمان و تقویم


جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی


جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد.

+. آزمایش برش مستقیم
+. آزمایش دانه بندی خاک
+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل
+. آزمایش هم ارز ماسه ای
+. آزمایش هیدرومتری
+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا
+. آزمایش نفوذ پذیری
+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها
+. آزمایش تحکیم
+. آزمایش تک محوری (محصور)
+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد
+. جدول تصحیح درجه حرارت


جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد

جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد
رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
به تعداد 129 صفحه pdf

جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد

۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

پاورپوینت کامل بازرگانی بین الملل تالیف دکتر محمد حقیقی

پاورپوینت کامل بازرگانی بین الملل تالیف دکتر محمد حقیقی
به تعداد 278 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و دانشجویان مجموعه مدیریت , حسابداری و سایر رشته های مرتبط

فصل اول : ديدگاه‌ها و نظريات بازرگاني بين‌المللي
فصل دوم : جنبه هاي سياسي و نقش دولت ها در تجارت بين الملل
فصل سوم : پيدايش تشكل هاي اقتصادي در جهان
فصل چهارم : استراتژي هاي بازرگاني در عرصه جهاني
فصل پنجم : مديريت توليد و عمليات در قلمرو جهاني
فصل ششم : نظام پولي و مالي بين الملل
فصل هفتم : بازار ارز و عمليات ارزي
فصل هشتم : تراز پرداخت هاي خارجي
فصل نهم : ورود موسسات بازرگاني به بازارهاي بين الملل

پاورپوینت کامل بازرگانی بین الملل تالیف دکتر محمد حقیقی

جزوه گیاه افزایی - قسمت دوم ازدیاد نباتات

جزوه گیاه افزایی - قسمت دوم ازدیاد نباتات
به تعداد 310 صفحه pdf

بخش سوم : افزایش رویشی
گزینش منبع و مدیریت در افزایش رویشی
اساس فیزیولوژیکی و تشریحی افزایش به وسیله قلمه
فنون افزایش با قلمه
جنبه های نظری پیوند و کوپیوند
فنون پیوند
فنون کوپیوند
افکندن و شکل های طبیعی آن
افزایش به وسیله ریشه ها و ساقه های اختصاصی شده

جزوه گیاه افزایی - قسمت دوم ازدیاد نباتات

جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات

جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات
به تعداد 196 صفحه pdf

بخش اول : جنبه های کلی گیاه افزایی
مقدمه
ساختارهای افزایش و محیط کشت
بخش دوم : افزایش بدری
نمو بذر و هاگ
مبانی گزینش بذر
فنون تولید و بازار رسانی بذر
مبانی افزایش به وسیله بذر